Oferta

W ramach biura świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT;
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, PPL, PPE,PPR, VAT, PCC, SD);
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane VZM;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło), kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS;
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych;naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy;
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi w toku kontroli podatkowej,
 • postępowania podatkowego, czynności sprawdzających;
 • pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zaciąganych kredytów oraz leasingu.